Våra bigårdar

I varierande landskap finner bina nektar och pollen från olika växter, därför har honungen olika karaktär beröende på vilka växter dom har dragit på.

Våra bikupor är utplacerade på flera platser i Svedala. I det varierande och vackra sydskånska backlandskapet finner bina nektar och pollen från både vilda och odlade växter. Den rena naturen och kombination av skog, åkrar och ängar ger optimala förutsättningar för våra bin.


Vi värdesätter naturen och miljön högt och använder oss endast av naturvänliga metoder i vår biodling, samt tar största möjliga miljöhänsyn i vår produktion. Vi behandlar bina mot varroa kvalster enbart med ekologiska metoder.