Rå honung

Vad är rå honung? 


Detta är en återkommande diskussion med både biodlare och kunder, och jag tror att båda grupperna är lite förvirrade. Vad menar kunden när de frågar oss biodlare om honungen är rå?


Mina kunder har olika definitioner:

  • Kunden vill ha honungsramar (honey comb), direkt från bikupan, utan någon ytterligare behandling
  • Kunden vill ha slungat honung, men inte silt, med restar av bivax, pollen, det medföljer kanske också ett liten ben från ett bi eller en vinge
  • Kunden vill ha slungat och silat honung, men inte rörd
  • Kunden vill ha honung som inte har blivit värmebehandlat
  • Kunden vill ha kallslungat honung

 

För de två sista punkterna känner jag inte några biodlare som värmer sin honung. Vi slungar honung ved cirka 25 grader, silar, rör och tappar honungen på glas. Inga tillsatser, ingen värmebehandling. Kallslungat honung är ett begrepp som någon annan än en biodlare har kommit fram till, för jag har aldrig hört om värmeslungat honung som då burde va motsatsen. All honung är kallslungat.


För dom flesta biodlare är formodligen motsatsen till rå honung pastöriserad, dvs. uppvärmd honung för att döda alla bakterier. Detta kan vara fallet med några stora honungförädlare, men köper du honung direkt från biodlaren finns det inga värmebehandling.


Min defintion på rå honung är honung som inte har upphettats till över bisamhällets temperatur, dvs. 35 ° C eller har filtrerats. Filtrering, till skillnad från silning, tar bort även de minsta partiklarna i honung, till exempel pollen. Filtrering sker industriellt och inte hos som små biodlare, filtrering kan ske under tryck och under uppvärmning upp till 70-80 ° C och används oftast i samband med flytande honung som måste förbli flytande under en lång period.


Hos Bee Wild slungar vi honungen utan att värma den. Efter slungning silar jag honung med en fin sil som tar bort vax och eventuelt om där fanns några olyckliga bin som följde med honungen hem från bigården. Sedan rörs honung och tappas direkt på glas. På detta sätt bevaras alla naturliga enzymer, mineraler och vitaminer i honungen.


Som kund kan du fortfarande vilja ha olika versioner av honung som i listan ovanför, och om du bara säjer till, så skall vi förmodligen kunna uppfylla dina önskemål.


Kom ihåg att flytande honung som inte rörs vill kristallisera snabbare och därför uppfattas ha mindre hållbarhet (men den är inte dålig, bare inte längre len och bredbar). Ingenting är allikavel så lyxigt som när du får den första flytande honungen, direkt från bikupan, tappad på glas och redo att hälla över mogna jordgubbar. Det är vad jag kallar jungfruhonung, orörd honung .... Så får vel alla andra kalla sin honung det man vill. Så lenge jag som biodlare förstår vad du som kund vill ha är vi vel alla nöjda.