Det fantastiska bisamhället

Vi kan tacka våra bin för mycket av maten vår och ju mer man lär sig om bisamhället, desto mer fascinerande verkar bina och deras liv te sig. Det finns normalt endast en drottning per samhälle. Hennes främsta uppgift är att genom sin äggläggning trygga samhällets fortlevnad. Det finns några hundratal hankön i kupan, altså drönare. Deras roll är att para sig med de obefruktade drottningar som finns i området.

De flesta bina i kupan utgörs av arbetsbin vilka är infertila honor. De delar på ett flertal uppgifter som att städa kupan, mata larver, ta emot nektar och pollen från fältbin, bygga vaxceller och vakta kupan mot inkräktare. Slutligen ägnar de sig åt att samla pollen och nektar utanför kupan.


Bee Wild sina bin är buckfast-bi. Buckfast är egentlig inte en renodlad bi-ras, men en blandras. De är framförallt snälla, lugna, trevliga och produktiva.