om oss

Bee Wild tillämpar så naturliga skötselmetoder som möjligt med fokus på binas bästa och fokuserar på att odla bin som är naturligt motståndskraftiga mot sjukdomar och parasiter. Vi tillrättalägger också för vilda bin och andra pollinerande insekter. I tillägg till att ha egna bigårdar är jag också bitilllsynare i Svedala kommun. Huvuduppgiften till en bitillsynare är friska bin.


Bee Wilds fokus är honungsbiet, som spelar en nyckelroll när det gäller pollineringen av ätbara grödor och vilda växter. Biodling bidrar till en bättre miljö och värnar om den biologiska mångfalden.


Världen behöver fler bin och mer naturlig miljö. De pollinerande insekterna minskar varje år i världen på grund av bekämpningsmedel och ensidigheten i modernt jordbruk.  Både privatpersoner och företag kan ändra på detta genom att investera i biodling.