Bee Buddy

Detta erbjudande vänder sig till företag och organisationer som vill stärka sin miljöprofil, lära sig mer om bin och samtidigt erbjuda sina kunder en unik produkt. Genom att leasa en företagskupa bidrar ert företag till FNs globala hållbarhetsmål 2030 om ekosystem och biologisk mångfald, ni bidrar också till ökad pollinering i närområdet.


Företaget leasar bikupan, som antingen kan placeras på företaget egendom, alternativt i en av Bee Wilds bigårdar.  Vi tar hand om all skötsel och ser till att bina har det bra.

 

Vid honungsskörden tappas honungen i glasburkar, och företaget kan få en specialdesignad etikett med eget varumärke.  Ni kan sälja honungen eller använda den som gåva till kunder, medarbetare och leverantörer.


När företaget leasar en bikupa ingår biskötsel året om med regelbundna kontroller. Vi kontrollerar bikupan var 7-10 dag,


Det är nödvendig med regelbundna besök i kupan för att observera samhällets foderförråd, det allmänna hälsotillståndet, utrymmet för honungen, drottningens kondition och inte minst svärmtendenser (bisamhället kan utveckla en ny drottning på bara 16 dagar, gör dom det kommer samhället att svärma). Under den intensiva perioden från senare delen av maj till ett par veckor efter midsommar är det speciellt viktigt att göra regelbundna besök i bisamhället.


Kontakta oss för priser och mer information.

Genom Bee Buddy lär ni er mer, vi erbjuder ert företag antingen en föreläsning om bin och biodling hos er, eller en bigårdsvisning där vi går genom bikupan och hur bina jobbar.

Här placerar vi ut bikupor hos ICA Maxi i Trelleborg.

Pris och mängd på honung vill variera varje år beroende på väder och andra förhållande som för exempel sjukdom. Detta kan påverka bisamhället och honungsproduktionen, men är utanfor biodlarens kontroll..

Vid honungsskörden tappas honungen i glasburkar som ni kan använda som presenter eller sälja.